Foto Pavšič

Trenutek...

Pogoji poslovanja

SPLOŠNE DOLOČBE

Podatki prodajalca

Prodajalec preko te spletne strani je:
Naziv: Družba za fotografsko dejavnost Foto atelje Pavšič Zavadlav d.o.o.
Naslov: Ob parku 1
Pošta in kraj: 5250 Solkan, Slovenija
Davčna številka: SI 14901382, smo davčni zavezanec
Matična številka: 6507930000
Kontaktni elektronski naslov: info@fotopavsic.com
Kontaktna telefonska številka: +386 (0)5 30056 52
Podatki o vpisu v register oziroma drugo javno evidenco: Podjetje je vpisano v Sodni register Republike Slovenije dne 5.12.2013.
Številka transakcijskega računa: SI56 0475 0000 2217 665, odprt pri banki NOVA KBM d.d.

Spletno mesto

Pogoji poslovanja so namenjeni kupcem oziroma naročnikom preko spletnega mesta: www.fotopavsic.com

Zakonodaja

Za presojo teh pogojev poslovanja se uporablja slovenska zakonodaja. Pogoji poslovanja so pripravljeni skladno z določbami Obligacijskega zakonika (OZ, Ur. list št. 83/01 in sprem.), Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP, Ur. list št. 57/00 in sprem.), Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. list št. 61/06 in sprem.), Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2, Ur. list št. 130/22 in sprem.), Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP, Ur. list št. 21/95 in sprem.), Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1, Ur. list št. 130/22 in sprem.) ter druge področne nacionalne in evropske zakonodaje.

Pravna načela

1. Prodajalec oziroma ponudnik spoštuje načela zakonitosti in poštenosti pri upravljanju s spletno stranjo in ponudbi izdelkov oziroma storitev.
2. Prodajalec oziroma ponudnik ravna v skladu z dobrimi poslovnimi običaji in pri izpolnjevanju svojih obveznosti upošteva skrbnost dobrega strokovnjaka.
3. Prodajalec oziroma ponudnik spoštuje načelo jasnosti in s temi pogoji poslovanja jasno in razumljivo obvešča kupce oziroma naročnike o njihovih pravicah.
4. Prodajalec oziroma ponudnik spoštuje načelo sorazmernosti pri obdelavi osebnih podatkov. Obdeluje le tiste, ki so po obsegu primerni glede na namene, za katere se zbirajo in po potrebi nadalje obdelujejo. Varstvo osebnih podatkov je urejeno v Pogojih zasebnosti, ki so objavljeni na spletni strani in so kupci oziroma naročniki z njimi vnaprej seznanjeni.

UPORABA SPLETNEGA MESTA

Pomen uporabe spletnega mesta

Uporaba tega spletnega mesta primeroma zajema:
1. ogledovanje vsebin na spletni strani,
2. izpolnjevanje obrazcev na spletni strani,
3. naročanje izdelkov ali storitev na spletni strani,
4. registracijo kupca oziroma naročnika,
5. uporabo spletne aplikacije,
6. možnosti komentiranja kupcev oziroma naročnikv,
7. druge vrste uporabe glede na vsebine spletnega mesta.

Pravila uporabe spletnega mesta

Kupci oziroma naročniki morajo spletno mesto uporabljati odgovorno in brez povzročanja škode. Prepovedano je:
1. kršiti avtorske pravice tretjih oseb oziroma kršiti druge pravice intelektualne lastnine tretjih oseb,
2. kršiti osebnostne pravice tretjih oseb (verska, politična prepričanja, zdravstveno stanje in druge z zakonom zaščitene pravice),
3. spodbujati sovraštvo ali nasilna dejanja,
4. spodbujati jemanje nedovoljenih substanc,
5. spodbujati ribarjenje na spletu (phishing),
6.namerno razširjati viruse, črve, pomanjkljivosti, trojanske konje, poškodovane datoteke, potegavščine ali druge vsebine oziroma elemente uničevalne ali varljive narave,
7. uporabljati spletno mesto z namenom nezakonite izmenjave datotek s pomočjo naprednega omrežnega povezovanja enakovrednih računalnikov (peer-to-peer), 
8. uporabljati sistem za rudarjenje bitcoinov in drugih elektronskih valut,
9. izvajati druga dejanja, ki kršijo ali spodbujajo ravnanje, ki pomeni kršitev kazenskih predpisov ali drugih veljavnih predpisov in pravic tretjih oseb.

Odgovornosti kupca

1. Kupec je dolžan zapustiti spletno mesto, v kolikor se ne strinja s pogoji poslovanja.
2. Kupec je dolžan spletno mesto uporabljati na način, da ne povzroča škode spletnemu mestu ali prodajalcu namerno ali iz malomarnosti.
3. Kupec lahko obvesti prodajalca o tehničnih motnjah ali nedelovanju spletne strani oziroma vsebin, v kolikor motenj ali nedelovanja prodajalec zaradi zunanjih vzrokov ne zazna.

Registracija kupca

1. Kupec je dolžan ob in po registraciji posredovati točne in resnične podatke. Prepovedana je kakršnakoli zloraba tujih osebnih podatkov.
2. Kupec je dolžan prejeto uporabniško ime in geslo skrbno hraniti in ga ne posredovati tretjim osebam.
3. Kupec je seznanjen, da lahko prodajalec v primeru uporabe neresničnih podatkov ali zlorabe tujih osebnih podatkov, sproži ustrezne pravne postopke zoper njega.
Kupci se lahko registrirajo, če so na dan registracije stari vsaj 15 let.

Odgovornosti prodajalca

Prodajalec odgovarja za delovanje spletne strani in vsebin, ki jih ponuja, razen v primerih višje sile ali drugih vzrokih, na katere nima vpliva. Prodajalec se trudi odpravljati tehnične in vsebinske napake hitro z namenom omogočanja nemotene uporabe spletne strani in vsebin.

Prodajalec ne prevzema odgovornosti in kupec ne more zahtevati morebitnega povračila škode, ki bi mu lahko iz tega nastala, v naslednjih primerih:
1. škode, ki jo utrpi kupec ob nepravilni uporabi spletnega mesta ali ob neupoštevanju teh pogojev poslovanja,
2. slovničnih napak v besedilih,
3. če spletno mesto ne deluje 24ur/7 dni na teden 100%,
4. neustreznosti vsebin na spletni strani (vsebine na spletni strani so informativne narave in v nobenem primeru ne morejo nadomestiti mnenj ustreznih strokovnjakov, razen če je to izrecno napisano),
5. povezav do spletnih mest tretjih oseb (za vsebine na spletnih mestih tretjih prodajalec ne prevzema odgovornosti, zavezuje pa se, da bo povezave izbiral skrbno).

PRODAJA IZDELKOV

Ponudba izdelkov

Izdelki so podrobno predstavljeni v ponudbi, ki je dostopna na spletni strani prodajalca. Prodajalec ima na spletni strani opredeljene lastnosti ter ceno izdelka, morebitne zaloge, popuste in akcije, načine naročanja in plačila ter pravice kupcev. Kupec je pred potrditvijo naročila seznanjen s temi pogoji poslovanja in se ob naročilu z njimi strinja. Kupec je seznanjen, da se s potrditvijo pogojev poslovanja in naročila izdelka šteje prodajna pogodba za sklenjeno.

Postopek nakupa

Postopek nakupa je:
Kupec mora biti pred začetkom postopka naročanja registriran, zato je je s klikom na ikono Spletno naročanje preusmerjen na obrazec za registracijo. Kupec izpolni potrebne podatke v obrazcu za registracijo, prebere in potrdi pogoje zasebnosti in se s klikom na gumb “Potrdi” registrira. V primeru, da je kupec že registriran, izpolni obrazec Prijava, v katerega vpiše svoje uporabniško ime in geslo. Po prijavi oziroma registraciji je kupec preusmerjen na obrazec Spletno naročanje. Kupec najprej klikne na gumb “Izberi fotografije”. Kupcu se odpre posebno okno, kjer dostopa do svojih fotografij, ki jih izbere in tako naloži v naročilo. Po izboru fotografij, kupec spremlja potek nalaganja izbranih datotek. V primeru, da se pojavijo težave pri nalaganju datotek, se kupcu odprejo pojavna okna, ki vsebujejo dodatne informacije in napotke za uspešno nalaganje datotek. Ko so datoteke uspešno naložene, se kupcu prikažejo na desni strani obrazca. Pod vsako sliko lahko kupec izbere količino (s pritiskom na gumb + dodaja, s pritiskom na gumb - odvzema). Nato kupec izbere lastnosti obdelave fotografij: format (pri katerem se kupcu izpiše tudi cena po komadu), možnost obdelave z belim robom (izbere tako, da označi kljukico), način dostave (pri izbiri dostave po pošti ima kupec naveden strošek dostave), v posebno polje pa lahko vpiše dodatne opombe. V nadaljevanju obrazca za naročilo, se kupcu samodejno izpišejo njegovi podatki, ki jih je vnesel ob registraciji. Na tem mestu ima kupec možnost, da spremeni podatke s klikom na gumb “Spremeni podatke”. V nadaljevanju je kupec seznanjen s celotnim naročilom (količino naročenih fotografij po posameznih formatih in skupni znesek naročila, ki vključuje tudi strošek dostave, v kolikor je kupec izbral dostavo po pošti) in pred oddajo naročila mora potrditi, da gre za naročilo z obveznostjo plačila ter da je seznanjen in se strinja s pogoji poslovanja in pogoji zasebnosti. S klikom na gumb “Naroči fotografije”, se šteje naročilo za oddano in pogodba za sklenjeno.

Cene izdelkov

1. Vse cene so izražene v €. Ob cenah je navedeno, ali vsebujejo DDV (ter odstotek) ali ne.
2. Prodajalec cene lahko spreminja in veljajo takoj po objavi. Za že potrjena naročila, ostanejo v veljavi cene iz naročila. 
3. Popusti in promocijske kode se ne seštevajo, razen če je drugače navedeno.

Plačilo izdelkov

Prodajalec zagotavlja možnost plačila izdelkov z naštetimi načini plačila:


  1. plačilo po povzetju (kupec plača dostavni službi)
  2. drugo: osebno v ateljeju


Kupec prejme račun za naročene izdelke fizično ob prejemu naročenih izdelkov ali v elektronski obliki na posredovani elektronski naslov. V primeru, da ima prodajalec s kupcem sklenjen dogovor o elektronskem vročanju računov, prodajalec računov ne izdaja v fizični obliki. Prodajalec hrani račune in prodajno pogodbo na sedežu družbe 10 let v fizični obliki. Račun je vsakemu kupcu dostopen s predhodno pisno zahtevo na kontaktni elektronski naslov ali navadni naslov prodajalca.

Rok dostave izdelkov

Rok dostave izdelkov, ki so na zalogi, je do največ 8 delovnih dni po prejemu plačila (oziroma naročila v primeru možnosti plačila po povzetju). V primeru težav z dobavo izbranega izdelka ali podaljšanja roka dostave, prodajalec kupca o tem ustrezno obvesti in po potrebi z njim dogovori podaljšanje roka dostave ali zamenjavo izdelka oziroma kupcu na drugačen način ugodi v njegovih zahtevah oziroma potrebah.

Kupec lahko izdelke prevzame tudi osebno.
Naslov za osebni prevzem: Družba za fotografsko dejavnost Foto atelje Pavšič Zavadlav d.o.o. Ob parku 1 5250 Solkan, Slovenija
Kontaktna telefonska številka za osebni prevzem: +386 (0)5 30056 52
Urnik za osebni prevzem: Od ponedeljka do petka med 8.00 in 13.00 uro ter med 14.00 in 18.00 uro, ob sobotah pa med 8.00 in 12.00 uro.

Stroški dostave izdelkov

Stroški dostave so urejeni tako: Strošek dostave naročenih izdelkov je 5,50 eur. Dostavo opravi Pošta Slovenije, pri čemer kupcu obračuna še provizijo po veljavnem ceniku Pošte Slovenije za plačilo po povzetju. Pri naročilu nad 30,00 eur v enkratnem znesku, je poštnina brezplačna, kupec plača le provizijo Pošti Slovenije.

Reklamacije

V primeru stvarne napake na izdelku, ima kupec 60 dni časa, od trenutka, ko je napako opazil, da o tem pisno obvesti prodajalca. Po poteku dveh let od nakupa, stvarne napake ni mogoče reklamirati.

Reklamacija mora zajemati:
1. kontaktne podatke kupca,
2. točno navedbo izdelka ali več izdelkov,
3. napako, ki se reklamira,
4. priložen mora biti originalni račun ali drugi dokaz, s katerim kupec dokaže, da je izdelek kupil pri prodajalcu in
5. izdelke, ki jih kupec reklamira, pri čemer se napake kupca ob oddaji naročila (napačen format, napačna količina, napaka pri izbiri roba, napačno izbrane fotografije za razvijanje) ne štejejo kot napake na strani prodajalca, ki bi jih kupec lahko uveljavljal z reklamacijskim zahtevkom.

Kupec mora omogočiti prodajalcu, da izdelek pregleda. Prodajalec kupcu odgovori najkasneje v roku 8 dni po prejemu pisne reklamacije. V primeru upravičenosti reklamacije, prodajalec kupcu ponudi odpravo napake, nov izdelek ali možnost odstopa od pogodbe.

Reklamacije lahko kupec posreduje pisno na elektronski naslov ali naslov prodajalca, s pripisom Uveljavljanje reklamacij:
Elektronski naslov: info@fotopavsic.com
Naslov: Foto atelje Pavšič Zavadlav d.o.o., Ob parku 1, 5250 Solkan, Slovenija

Odstop od pogodbe

1. Kupec lahko odstopi od pogodbe (nakupa) v roku 14 dni brez navedbe razloga.

2. Odstopni rok poteče v roku 14 dni od dne, ko kupec pridobi fizično posest na izdelku ali jo pridobi namesto kupca tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi kupec. To pomeni v roku 14 dni od prejema izdelka (šteje datum vročitve na vročilnici). Pri pogodbah v zvezi z dostavo blaga, ki sestoji iz več kosov ali pošiljk, začne teči odstopni rok, ko kupec pridobi fizično posest na zadnji pošiljki ali kosu ali jo pridobi namesto kupca tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi kupec.

3. Če kupec odstopi od pogodbe, mu prodajalec brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje roku 14 dni od dneva prejetja obvestila o odstopu od pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroškom dostave. Povračilo prodajalec izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če se s kupcem izrecno in pisno dogovori drugače (npr. dobropis ali druga oblika povračila).

4. Prodajalec lahko zadrži plačilo dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler kupec ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej. Kupec blago vrne brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v roku 14 dni od dneva, na katerega je kupec obvestil prodajalca o odstopu od pogodbe. Rok se upošteva, če kupec blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka. Neposredne stroške vračila blaga nosi kupec.

5. V primeru, da je vrnjeni izdelek poškodovan oziroma je kako drugače zmanjšana njegova vrednost, kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Vračilo izdelkov

Kupec je seznanjen in se strinja, da ob nakupu naštetih izdelkov ne more uveljavljati pravice do odstopa od pogodbe v roku 14 dni brez navedbe razloga:

  1. izdelki po meri: izdelki, ki so izdelani po natančnih navodilih kupca in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;

Ta določba ne posega v določbe o garanciji in/ali reklamacijah, ki jih kupec lahko uveljavlja skladno s temi pogoji poslovanja.

Pravico do odstopa od pogodbe lahko uveljavljajo fizične osebe. Za uveljavitev pravice do odstopa od pogodbe mora kupec z nedvoumno izjavo (svetujemo pisno) obvestiti prodajalca o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe. To lahko stori s pismom, poslanim po navadni (svetujemo priporočeni) ali elektronski pošti na spodaj navedene naslove oziroma prodajalca ustno obvesti. V ta namen lahko kupec neobvezno uporabi priloženi vzorčni obrazec.

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice kupca do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe, to pomeni rok 14 dni od datuma vročitve.

Obrazec za odstop od pogodbe

Obrazec za odstop od pogodbe se nahaja na povezavi. Odstop od pogodbe – obrazec

Odstop od pogodbe lahko kupec posreduje pisno na elektronski naslov ali naslov prodajalca, s pripisom Odstop od pogodbe:
Elektronski naslov: info@fotopavsic.com
Naslov: Foto atelje Pavšič Zavadlav d.o.o., Ob parku 1, 5250 Solkan, Slovenija

Ostale pritožbe in zahteve kupca

Kupec lahko pošlje pritožbe in druge zahteve, ki ne izhajajo iz uveljavljanja garancij, reklamacij ali odstopa od pogodbe na elektronski naslov ali navadni naslov prodajalca, s pripisom Pritožba.
Elektronski naslov: info@fotopavsic.com
Naslov: Foto atelje Pavšič Zavadlav d.o.o., Ob parku 1, 5250 Solkan, Slovenija

Posebni dogovori

Ne glede na določbe teh pogojev poslovanja, lahko prodajalec in kupec dogovorita vsebine drugače, v kolikor sta oba soglasna, v skupnem zasledovanju interesa obeh. Prodajalec je zavezan, da posebni dogovori v nobenem smislu ne morejo kupcu, ki je fizična oseba, zagotoviti manj pravic, kot mu jih zagotavljajo ti pogoji poslovanja.

Omejitve odgovornosti

Prodajalec se trudi zagotavljati ažurnost in pravilnost vseh podatkov, ki jih ima objavljene na spletni strani. Prodajalec ne odgovarja za napake v besedilu ali neažurnost podatkov. Na spletni strani prodajalca slike izdelkov odražajo dejansko stanje, ostale slike so lahko tudi simbolične. Šteje se, da je kupec seznanjen in se strinja, da prodajalec ni odgovoren za zamude dostavne službe in ne za poškodovanje embalaže izdelka.

V primeru poškodovane embalaže, je kupec dolžan dostavljeni izdelek zavrniti neposredno dostavni službi.

AVTORSKE PRAVICE

Besedila na spletni strani

Vsebine in besedila na spletni strani prodajalca oziroma ponudnika je prepovedano kopirati ali kako drugače uporabljati izven potreb pravnega sodelovanja med prodajalcem oziroma ponudnikom in kupcem oziroma naročnikom, razen če je na spletni strani drugače navedeno. Vsakršen poseg v avtorsko pravico se šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine in je lahko predmet sprožitve ustreznih pravnih postopkov.

Fotografije in avdiovizualna dela na spletni strani

Vse slike, video posnetki in druga avdiovizualna dela, ki so objavljena na spletni strani so avtorsko delo prodajalca oziroma ponudnika in jih je prepovedano kopirati ali kako drugače uporabljati izven potreb pravnega sodelovanja med prodajalcem oziroma ponudnikom in kupcem oziroma naročnikom, razen če je na spletni strani drugače navedeno. Vsakršen poseg v avtorsko pravico se šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine in je lahko predmet sprožitve ustreznih pravnih postopkov.

Pravni dokument

Besedilo teh pogojev poslovanja je v posesti prodajalca oziroma ponudnika in ga je prepovedano kopirati, distribuirati ali kako drugače razpolagati s tem besedilom v tržne namene brez pisnega soglasja lastnika informacijskega sistema, ki za prodajalca oziroma ponudnika vzdržuje pogoje poslovanja, razen izjem, ki jih dopušča zakon. Vsakršen poseg v avtorsko pravico se šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine in je lahko predmet sprožitve ustreznih pravnih postopkov s strani lastnika informacijskega sistema, to je podjetje POGOJI.SI, pravne rešitve, Tjaša Vidic s.p. Za dodatne informacije v zvezi s tem vprašanjem, kontaktirajte: podpora@pogoji.si.

Določba ne posega v pravice kupcev ali naročnikov, ki določila teh pogojev lahko shranijo ali reproducirajo za osebne namene.

KONČNE DOLOČBE

Zavezujoča narava pogojev poslovanja

1. Pogoji poslovanja veljajo za vse kupce oziroma naročnike spletnega mesta prodajalca oziroma ponudnika.
2. Pogoji poslovanja so zavezujoči za vse pravne posle, ki se sklepajo na njihovi podlagi preko tega spletnega mesta.
3. Pogoji poslovanja so sestavni del naročila kupca oziroma naročnika.
4. Kupec oziroma naročnik potrdi seznanitev in strinjanje s temi pogoji poslovanja pred naročilom izdelka ali storitve.

Krajevna veljavnost

Pogoji poslovanja veljajo za vse kupce oziroma naročnike  in za nakupe oziroma naročila, ne glede na državo dostopa kupca oziroma naročnika.

Spremembe pogojev poslovanja

1. Prodajalec oziroma ponudnik pogoje poslovanja redno posodablja z zakonskimi spremembami.
2. Prodajalec oziroma ponudnik si pridržuje pravico do občasnih vsebinskih popravkov in sprememb pogojev poslovanja.
3. Prodajalec oziroma ponudnik bo svoje kupce oziroma naročnike obveščal o pomembnih spremembah pravočasno v pisni obliki z elektronskim sporočilom.
4. Prodajalec oziroma ponudnik zagotavlja arhiv sprememb pogojev poslovanja, ki je vsakemu kupcu oziroma naročniku dostopen s predhodno pisno zahtevo na kontaktni elektronski naslov prodajalca oziroma ponudnika.

Reševanje sporov

Prodajalec oziroma ponudnik in kupec oziroma naročnik se zavezujeta morebitna nesoglasja in spore reševati mirno in sporazumno.

Prodajalec oziroma ponudnik ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, zato se lahko kupec oziroma naročnik v primeru nerešenega spora obrne na organ alternativnega reševanja sporov.

Kupec ali naročnik lahko izbere alternativno obliko reševanja spora in svoje pravice uveljavlja preko spletišča: Reševanje potrošniških sporov

Nacionalna kontaktna točka za dodatne informacije je določena v okviru Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport: Nacionalna kontaktna točka

Kolikor sporazumna rešitev ne bo mogoča, je za reševanje spora pristojno sodišče v Republiki Sloveniji po sedežu prodajalca.

Časovna veljavnost

Pravni pogoji veljajo od: 25.11.2019 15:46