Foto Pavšič

Trenutek...

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA
zadnji popravek: 09.10.2006

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva potrošnikov.

Foto atelje Pavšič Zavadlav, Metod Zavadlav s.p. (v nadaljevanju: ponudnik) vodi in upravlja s spletnimi stranmi www.fotopavsic.com. Ob registraciji v sistem spletnega naročanja fotografij obiskovalec pridobi uporabniško ime in geslo. Obiskovalec ob tej priliki tudi potrdi in jamči, da je polnoletna, popolno poslovno sposobna oseba. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnešenimi podatki. Po registraciji obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa.


Cene
Cene izdelave fotografij so navedene v evrih in vsebujejo DDV. Cene veljajo samo za izdelavo fotografij po elektronskem naročilu. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in veljajo do njihove spremembe. V primeru, da se cene od trenutka naročila do potrditve naročila morebiti spremenijo, bo ponudnik uporabniku to sporočil in ga obvestil o novih cenah: v takšnem primeru ima uporabnik možnost svoje naročilo spremeniti ali ga deloma ali v celoti preklicati ali pa potrditi naročilo po novih cenah, vse brez kakršnihkoli dodatnih stroškov.


Roki dobave in stroški dostave
Rok izdelave fotografij je 2 delovna dneva. Prevzem fotografij je možen osebno v ateljeju ali po poštnem povzetju, po izbiri kupca ob oddaji naročila. V primeru prevzema fotografij po poštnem povzetju plača kupec stroške dostave po ceniku Pošte Slovenije, veljavnem v času oddaje pošiljke na pošto. Kupci si lahko cenik Pošte Slovenije ogledajo na povezavi: https://www.posta.si/ceniki


Načini plačila
Ponudnik omogoča naslednje načine plačila storitev naročanja fotografij preko spleta:
  • z gotovino ali s krednitno kartico ob prevzemu (osebno na sedežu ali po poštnem povzetju)
Pogodba o izdelavi fotografij (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika in kupcu dostopna 24 ur na dan v njegovem uporabniškem profilu.Pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku.


Postopek nakupa

1. Registracija. Pred prvim naročilom se mora obiskovalec spletnega mesta registrirati. To stori tako, da izpolni obrazec za registracijo na spletnih straneh www.fotopavsic.com. Ob registraciji bo uporabnik v svoj elektronski poštni predal prejel obvestilo o registraciji.

2. Naročilo. Registriran uporabnik lahko odda svoje naročilo tako, da se najprej prijavi v sistem s svojim uporabniškim imenom in geslom. Izbira lahko lastnosti obdelave fotografij, dodaja in odstranjuje fotografije ter na koncu odda svoje naročilo s klikom na „naroči fotografije“.

3. Potrditev naročila. Ponudnik v primeru, da naročilo uporabnika prejme, potrdi prejem naročila v elektronski obliki, s pošiljanjem elektronskega sporočila v elektronski poštni predal uporabnika. Navedenemu elektronskemu sporočilu ponudnik pripne splošne pogoje poslovanja, kar uporabniku omogoča njihovo hranjenje in kasnejšo uporabo.

4. Izdelava. Po potrditvi naročila ponudnik v roku 2 delovnih dni izdela naročene fotografije.

5. Prevzem. Prevzem fotografij je možen po izteku roka za izdelavo fotografij osebno v ateljeju ali po pošti, po izbiri kupca ob oddaji naročila.


Sklenitev pogodbe in izključitev pravice do odstopa od pogodbe
Uporabnik in ponudnik s spletnim naročilom izdelave fotografij s strani uporabnika skleneta pogodbo o izdelavi fotografij. Pogodba je sklenjena v trenutku, ko ponudnik prejme uporabnikovo naročilo, odtlej dalje naročila ni mogoče več preklicati niti kupec odtlej dalje zaradi narave pogodbe (izdelava fotografij po natančnem navodilu uporabnika) ne more več odstopiti od sklenjene pogodbe.


Izključitev odgovornosti ponudnika
Ponudnik ne odgovarja za primere, ko pride do poškodb, uničenja, izgube, ipd., pošiljke (paketa), ki vsebuje izdelane fotografije od trenutka oddaje pošiljke na pošto dalje. V navedenih primerih mora kupec sprožiti postopek reklamacije pri Pošti Slovenije. V primeru poškodovanja pošiljke to stori tako, da paket prinese na najbližjo pošto v enakem stanju, kot ga je prejel (brez da bi karkoli dodal ali odstranil) ter izpolni reklamacijski zapisnik. Skupaj s Pošto Slovenije bomo poskrbeli, da bo reklamacije rešena v najkrajšem možnem času.

Ponudnik vsebine poslanih naročil (fotografij) ne shranjuje in kupcu ne odgovarja za morebitno izgubo, poškodovanje, uničenje, ipd., datotek poslanih fotografij. Kupec je opozorjen, da je dolžan pri sebi hraniti varnostno kopijo poslanih naročil, v izogib morebitni trajni izgubi poslanih fotografij.


Varstvo otrok
Ponudnik ne sprejema naročil od nekoga, za katerega ve ali sumi, da je otrok, ne da bi zato imel izrecno dovoljenje njegovih staršev ali skrbnikov.


Pritožbe in spori
Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb in ima določeno osebo (Metod Zavadlav), s katero se v primeru težav kupec lahko poveže telefonsko (na tel.: 05/3005652) ali po elektronski pošti

Ponudnik bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo, sporočil kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka.

Ponudnik si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno.


VAROVANJE ZASEBNOSTI

Foto atelje Pavšič Zavadlav se zavezuje, da bo varoval zaupnost podatkov (zasebnost) uporabnikov spletnega mesta www.fotopavsic.com (svojih strank, sedanjih in morebitnih bodočih poslovnih partnerjev). Zbrane podatke bo ponudnik uporabil izključno zato, da bi opravil storitve, ki jih ponuja. Ponudnik spoštuje zaupnost vaših podatkov, zato bo storil vse potrebno, da jo zaščiti pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.

1. Izjava o varovanju zaupnosti podatkov (zasebnosti)
Ponudnik ne bo pod nobenim pogojem brez vašega izrecnega dovoljenja posredoval vaših osebnih oz. poslovnih podatkov tretji osebi oz. omogočil vpogleda v vaše osebne oz. poslovne podatke tretji osebi, razen v primeru, če bi to od njega zahtevale državne oblasti. Podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakor koli škodoval vam ali drugi vpleteni osebi. Vaših podatkov prav tako ne bo uporabil za pošiljanje promocijske e-pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala. Zaupnost vaših podatkov ne bo kršena v nobeni obliki.

2. Registracija
Registrirani uporabniki lahko kadar koli prekličejo svojo registracijo. To storijo tako, da osebno kontaktirajo ponudnika in mu sporočijo svojo željo. Zaupnost vaših podatkov bo ponudnik zaščitil v okviru te izjave o varovanju zaupnosti tudi v primeru, če se boste odločili za preklic registracije.

3. Uveljavljanje določil o varovanju zaupnih podatkov (zasebnosti)
Vse pri ponudniku zaposlene osebe, ki imajo dostop do podatkov o strankah, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o zaupnosti podatkov (zasebnosti).

4. Varovanje podatkov
Vsi vaši osebni podatki, ki jih boste posredovali ob prijavi v sistem za spletno naročanje fotografij, kot tudi ob naročilu fotografij (vključno z vsebino naročil), bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ur. List RS št. 59/1999, 57/2001, 59/2001).

5. Splošno določilo
Če imate vprašanja, težave ali pritožbe glede določil o zasebnosti, nam to lahko sporočite na naslov:
e-mail: #EM#696f646c4463697367796b7d7f646d21737e7f#EM#